Zuyderzee aan de dijk - Goed om te weten

Goed om te weten

Het kopen van een huis is een grote stap in uw leven. Het is dan ook zaak dat er duidelijkheid is over wat er allemaal bij die stap komt kijken. Daarom hebben wij een aantal belangrijke aandachtspunten voor u op een rij gezet.

Foto

Even voorstellen

Samenwerkingsverband
De woningen worden ontwikkeld door NGM Development en de Ontwikkelingscombinatie Zuyderzee VOF. Deze laatste partij is een samenwerkingsverband van Hopman Ontwikkeling B.V. en Van Wijnen Projectontwikkeling Midden B.V.

Naast de ontwikkeling van deze woningen is Van Wijnen ook verantwoordelijk voor de realisatie: een solide familiebedrijf met zo’n 1.700 medewerkers en meer dan 110 jaar ervaring in het ontwikkelen, bouwen en onderhouden van woningen.

Dit doen we met oog voor de toekomst. Zo creëren we woningen en omgevingen die de tijd aankunnen. Als betrokken vak liefhebbers kijken we voorbij de techniek. We luisteren naar uw woonwensen en denken met u mee.

Stichting Waarborgfonds Koopwoningen
Om extra zekerheid te geven is Van Wijnen aangesloten bij de Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK). Dit instituut hanteert strenge selectienormen voordat een bouwondernemer kan worden ingeschreven. Vakbekwaamheid, deskundigheid, technische kwaliteit en kredietwaardigheid zijn een paar van de criteria waarop een bouwbedrijf beoordeeld wordt. Per bouwplan wordt nog eens zorgvuldig door SWK bekeken of voldaan wordt aan de technische eisen van het instituut, én of de omvang van het plan de financiële en technische capaciteiten van de bouwonderneming niet te boven gaan. Pas als aan alle eisen wordt voldaan, mag de woning onder SWK-garantie worden verkocht.

Meer informatie over deze SWK-garantie wordt verstrekt bij de aankoop van uw woning.

Zuyderzee aan de dijk - omgevingsfoto

overeenkomsten

Foto

Koopovereenkomst
Bij het kopen van een nieuwbouwwoning, sluit u als koper een koopovereenkomst voor de grond met de ontwikkelaar NGM Development of de Ontwikkelingscombinatie Zuyderzee VOF. Met welke ontwikkelaar u de koopovereenkomst voor de grond sluit, is afhankelijk van welke woning u koopt in dit project.

Naast deze koopovereenkomst sluit u een tweede koopovereenkomst met de Ontwikkelingscombinatie Zuyderzee VOF waarbij u als koper opdracht geeft aan deze partij voor de sloop, archeologische-, sanerings-, bouw- en woonrijp werkzaamheden.

Deze koopovereenkomsten brengen verplichtingen met zich mee. Zo verplicht u zich als koper de koopprijs voor de grond te betalen en opdracht te geven voor de sloop, archeologische-, sanerings-, bouw- en woonrijp werkzaamheden. De ontwikkelaar neemt de verplichting op zich om de grond te leveren en voert in opdracht van de kopers de sloop, archeologische-, sanerings-, bouw- en woonrijp werkzaamheden uit.

Aannemingsovereenkomst
Met Van Wijnen Harderwijk B.V. sluit u een aannemingsovereenkomst voor de realisatie van uw woning. Zo verplicht u zich als koper de aanneemsom voor de werkzaamheden te betalen. De bouwer neemt de verplichting op zich om uw woning te bouwen.

Deze verplichting kan alleen vervallen wanneer er eventuele opschortende voorwaarden uit deze overeenkomsten worden ingeroepen. Nadat u deze overeenkomsten heeft ondertekend bij de makelaar, ontvangt u een afschrift. Van Wijnen zorgt ervoor dat er ook een afschrift naar de projectnotaris gaat die de notariële akte van levering opstelt. Verder wordt na het tekenen van de overeenkomst het waarborgcertificaat van Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK) aangevraagd.

Bedenktijd
Na ondertekening van deze overeenkomsten is er één kalenderweek bedenktijd. Deze bedenktijd gaat in één dag nadat u het exemplaar van de compleet ondertekende overeenkomst ontvangen heeft. Gedurende deze bedenktijd, is het mogelijk de overeenkomst te ontbinden zonder opgaaf van redenen en zonder verdere consequenties.

Opschortende voorwaarden
In de koop- en aannemingsovereenkomst worden meestal enkele opschortende voorwaarden opgenomen, gekoppeld aan de datum waarop de bouw naar verwachting kan starten. Voor het verstrijken van deze opschortingsdatum ontvangt u bericht of de opschortende voorwaarden zijn vervuld. Zo ja, dan zijn de overeenkomsten bindend. Zijn de voorwaarden (nog) niet vervuld, dan wordt er een nieuwe opschortingsdatum voorgesteld.

Eigendomsoverdracht

De eigendomsoverdracht bij de projectnotaris vindt plaats nadat: 

  • Eventuele opschortende voorwaarden niet meer kunnen worden ingeroepen; 
  • Er overeenstemming is met uw hypotheekverstrekker.

Zodra aan deze twee voorwaarden is voldaan, worden de grond en eventuele opstallen notarieel geleverd in de vorm van de zogenoemde ‘akte van levering’. Voor de datum van de levering ontvangt u van de notaris de (concept) nota van afrekening. Op deze nota ziet u welk bedrag op de datum van levering betaald moet zijn. Op de leveringsdatum worden twee akten getekend; die van de akte van levering (deze kosten zijn voor rekening van de ondernemer) en de (eventuele) hypotheekakte (deze kosten zijn voor eigen rekening).

Blijf op de hoogte
van de ontwikkelingen

Foto Meld u aan